giovedì 19 novembre 2009

"Jude" pro bortare dae italianu a friulanu est prontu

"Preseadis e Preseâts,
o vin il plasê di fâus il nestri invît ae presentazion dal program “Jude”, tradutôr automatic dal talian al furlan, realizât de Serling Soc. Coop. di Remanzâs (Ud)
che e sarà martars al 1 di Dicembar dal 2009 aes 18.00 li de Fondazion CRUP in v. Manin 15 a Udin". Est custu su cùmbidu chi compret dae Ùdine pro sa presentara de su tradutore automàticu dae italianu a friulanu "Jude". Su tradutore est istadu contivigiadu dae sa Cooperativa de Remanzâs (Ùdine) Serling e at a èssere presentadu prima die de Nadale.
Comente si podet cumprèndere, su programma at a bortare s'italianu in su friulanu in sa grafia ùnica ufitziale chi est lege dae su 1996.
Ditzosos duas bias sos friulanos: sa prima ca ant tentu su bonu sentidu de si dare cun lege una grafia ufitziale, sa segunda, chi rughet dae sa prima, ca gasi podent tènner un'istrumentu de modernidade che a su tradutore automàticu. In intro b'at belle 45 miza lemmas chi si còniugant in 2.500.000 formas diferentes. Sa cooperativa Serling - cheret annantu - at fatu totu sena finantziamentos pùblicos, unu sinzale custu de comente sa limba natzionale de sos friulanos est pro issos cosa normale.

Nessun commento: