mercoledì 9 febbraio 2011

SardosEuropeos: su natzionalismu sardu a dies de oe

S'assòtziu de istùdios natzionales “SardosEuropeos” si presentat custu sàpadu chi benit cun sa debata “Sardos e Sardigna in s'època de sa globalizatzione: ideas e movimentos”. S'addòviu est in Tàtari, in sa Sala cunferèntzias de s'Oratòriu de sa crèsia Mater Ecclesiae in carrera de Luna e Sole.
Custu est su programma de su mangianu (dae sas 9.30 a sa una):
Presentada de sas finalidades de SardosEuropeos e cunfrontu cun:
Giuanne Frantziscu PINTORE, «Ideas e movimentos natzionales in Sardigna in sos ùrtimos 30 annos»
Diegu CORRÀINE, «Contra a s'assimilatzione linguìstica e natzionale, unu movimentu culturale e polìticu plurale e modernu»
Vissente MIGALEDDU, «Soverania ambientale in Sardigna»
Antoni BULÙGIU, «Natzionalismu, internatzionalismu e globalizatzione»
Federicu FRANCIONI, «Sa Sardigna in su mundu mannu e terrorosu»
— Antoni Maria PALA, «Natzionalismu: paris in sa diferèntzia»

A merie, dae sas 13.30 a sas 18.30 b'at a àere sos interventos de sos partetzipantes interessados e su concruimentu de custa prima manifestatzione de SardosEuropeos.


Nessun commento: